Meer over duurzaamheid en ons beleid

Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Duurzaamheid


Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker begrip binnen onze samenleving. Het betekent dat toekomstige generaties onder dezelfde omstandigheden kunnen leven als wij nu. Het is daarom belangrijk dat de impact op het milieu tot een minimum wordt beperkt. Dit kan worden gedaan door CO2 te reduceren en minder primaire grondstoffen te gebruiken.

Wij helpen u graag om uw organisatie nog duurzamer te maken.
Een van onze specialisaties is het adviseren over duurzame bedrijfskleding. 
Lees hier meer informatie over duurzame bedrijfskleding.

Duurzaamheid is van belang

Klimaat

Het reduceren van het energieverbruik en het gebruik maken van zonne-energie of windenergie heeft een positief effect op het klimaat en zorgt voor minder schadelijke uitstoot.

CO2 reductie

Wij vinden het belangrijk dat de CO2 uitstoot door organisaties wordt verminderd en er bewuster om wordt gegaan met klimaatvriendelijk ondernemen. 

Circulaire economie

Wij vinden dat herbruikbaarheid van producten en grondstoffen moeten worden gemaximaliseerd en waardevernietiging geminimaliseerd.

Sociaal Ondernemen

In al onze projecten staat, naast het klimaat en milieu, de mens centraal, zowel nationaal als internationaal in bijvoorbeeld productieketens.

Innovatie


Het is binnen het bedrijfsleven van belang om te blijven vernieuwen en optimaliseren zodat processen en producten steeds efficiënter en schoner worden. Het innoveren binnen een bedrijf kan op verschillende manieren, denk bijvoorbeeld aan duurzame product- of procesinnovaties.

Wij vinden het belangrijk dat innovaties hand in hand gaan met duurzaamheid. Zo draagt het bedrijf bij aan een schonere wereld en daarnaast ook aan een vernieuwende organisatie. Wij helpen u graag bij het duurzaam innoveren van uw bedrijf.
Meer informatie of
Interesse in samenwerking?
Neem contact op