RS sustainability neemt deel aan de normcommissie NTA Cicrulair textiel.

Normcommissie NEN

Dit jaar is er een normcommissie gevormd om tot een eenduidige NTA (Nederlands Technische Aanwijzing) norm te komen voor circulair textiel.

Doel hiervan is een standaard te ontwikkelen die voor iedereen bruikbaar is.

RS Sustainability neem deel aan deze normcommissie.

Blijf altijd op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Meer informatie of
Interesse in samenwerking?


Neem contact met ons op!